Rồng Việt Nam
Rồng Việt Nam

Rồng Việt Nam

Con rồng Việt Nam là trang trí kiến trúc, điêu khắchội họa hình rồng mang bản sắc riêng là hình tượng nguyên thủy phát triển độc lập là hình ảnh tiền thân của con rồng trong văn hóa Á Đông, theo trí tưởng tượng của người Việt. Nó có nét giống và nhiều khác biệt riêng với rồng trong trang trí kiến trúc và hội họa các quốc gia trong Vùng văn hóa Đông Á khác mà chỉ có Việt Nam có như nét vui vẻ, hiền hơn, mũi to, nhiều lông, bờm thay vì nhiều nhánh sừng, miệng ngậm ngọc thay vì tay cầm châu

Liên quan