Rắn hổ mang chúa
Rắn hổ mang chúa

Rắn hổ mang chúa

Cấp chi:Rắn hổ mang chúa hay thường gọi là Rắn hổ mây (danh pháp hai phần: Ophiophagus hannah) là loài rắn thuộc họ Elapidae (họ Rắn hổ) phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Đây là loài rắn độc dài nhất thế giới, với chiều dài tối đa ghi nhận được trong tự nhiên là khoảng 7 m.[2]Mặc dù danh từ "rắn hổ mang" nằm trong tên gọi thông thường của loài rắn này nhưng chúng không thuộc chi Naja (chi rắn hổ mang thật sự). Đây là loài duy nhất thuộc chi Ophiophagus.[2] Con mồi của rắn hổ mang chúa chủ yếu là những loài rắn khác, thậm chí loài rắn này còn ăn thịt đồng loại. Khi con mồi chủ yếu khan hiếm, rắn hổ mang chúa sẽ ăn một vài loài nhỏ có xương sống như thằn lằn, gặm nhấm.[3][4]Rắn hổ mang chúa được đánh giá là loài nguy hiểm và đáng sợ trong phạm vi sinh sống của chúng,[5][6][7] mặc dù loài rắn này không chủ động tấn công con người.[5] Rắn hổ mang chúa được tôn sùng trong nhiều tín ngưỡng văn hóa khác nhau, đặc biệt trong nền văn hóa Hindu giáotiểu lục địa Ấn Độ.[8]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Rắn hổ mang chúa http://www.angelfire.com/mo2/animals1/snake/kingco... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/318395 http://www.desertusa.com/animals/king-cobra.html http://books.google.com/books?id=DmYFVB4HW_UC&pg=P... http://books.google.com/books?id=o8DTAQffi4UC&pg=P... http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-0... http://ispub.com/IJEM/5/1/7570 http://emedicine.medscape.com/article/771918-overv... http://animals.nationalgeographic.com/animals/rept... http://www.nationalgeographic.com/kingcobra/index-...