Quân khu 9, Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân khu 9 (trước đây là Chiến khu 9) thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là một trong 7 quân khu hiện nay của Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ quản lý, tổ chức, xây dựng và chỉ huy quân đội chiến đấu bảo vệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.[1]

Liên quan

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Quân khu 9, Quân đội nhân dân Việt Nam http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/oto-bien-do-l... http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/pho-tu-lenh-q... http://www.baoanhdatmui.vn/details.php?id=1581 http://www.benhvienquany120.vn/hoat-dong/benh-vien... http://www.benhvienquany120.vn/su-kien/thieu-tuong... http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Bo-nhiem-thang-quan-h... http://www.bienphong.com.vn/bo-tu-lenh-quan-khu-9-... http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/dien-tap-luc-... http://www.thanhnien.com.vn/nhip-song-dia-phuong/b... http://congty622.vn/v2/vi/gioi-thieu/cong-ty-tnhh-...