Quân khu 7, Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân khu 7[1] trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là một trong 7 quân khu của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy quân đội chiến đấu bảo vệ vùng Đông Nam Bộ mở rộng.

Quân khu 7, Quân đội nhân dân Việt Nam

Chỉ huy nổi bật Trần Văn Trà
Lê Đức Anh
Lê Anh Dũng (Miệt)
Phan Trung Kiên
Nhiệm vụ bảo vệ vùng Đông Nam Bộ
Thành lập 10 tháng 12, 1945; 74 năm trước
Quy mô 34.000 người
Chính ủy Trần Hoài Trung
Khẩu hiệu Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng
Quốc gia Việt Nam
Tư lệnh Võ Minh Lương
Bộ chỉ huy Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Phân cấp Quân khu (Nhóm 3).

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Quân khu 7, Quân đội nhân dân Việt Nam http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/bi-nh-phuo-c-... http://baobinhduong.vn/phu-giao-day-manh-phoi-hop-... http://www.baoquankhu7.vn/ban-giao-chuc-vu-pho-tu-... http://www.baoquankhu7.vn/thieu-tuong-le-buu-tuan-... http://baotayninh.vn/phap-luat-anqp/tu-lenh-quan-k... http://www.baotayninh.vn/phap-luat-anqp/btl-quan-k... http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/het... http://chungta.vn/tin-tuc/nguoi-fpt/nguoi-fpt-lam-... http://baobinhphuoc.com.vn/Content/doan-kinh-te---... http://www.baobinhphuoc.com.vn/Content/pho-tham-mu...