Quân khu 7, Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân khu 7[1] trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là một trong 7 quân khu của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy quân đội chiến đấu bảo vệ vùng Đông Nam Bộ mở rộng.

Quân khu 7, Quân đội nhân dân Việt Nam

Phân cấp Quân khu (Nhóm 3).
Thành lập 10 tháng 12, 1945; 74 năm trước
Bộ chỉ huy Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Khẩu hiệu Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng
Chỉ huy nổi bật Trần Văn Trà
Lê Đức Anh
Lê Anh Dũng (Miệt)
Phan Trung Kiên
Quốc gia Việt Nam
Chính ủy Trần Hoài Trung
Quy mô 34.000 người
Nhiệm vụ bảo vệ vùng Đông Nam Bộ
Tư lệnh Võ Minh Lương

Liên quan

Quân đội nhân dân Việt Nam Quân chủng Phòng không – Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân chủng Hải quân, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân khu 7, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân khu 9, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân khu 5, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân khu 2, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân khu 3, Quân đội nhân dân Việt Nam

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Quân khu 7, Quân đội nhân dân Việt Nam http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/bi-nh-phuo-c-... http://baobinhduong.vn/phu-giao-day-manh-phoi-hop-... http://www.baoquankhu7.vn/ban-giao-chuc-vu-pho-tu-... http://www.baoquankhu7.vn/thieu-tuong-le-buu-tuan-... http://baotayninh.vn/phap-luat-anqp/tu-lenh-quan-k... http://www.baotayninh.vn/phap-luat-anqp/btl-quan-k... http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/het... http://chungta.vn/tin-tuc/nguoi-fpt/nguoi-fpt-lam-... http://baobinhphuoc.com.vn/Content/doan-kinh-te---... http://www.baobinhphuoc.com.vn/Content/pho-tham-mu...