Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân khu 4 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là một trong 8 quân khu hiện nay của Quân đội nhân dân Việt Nam. Địa bàn Quân khu 4 có vị trí hết sức quan trọng. Từ xa xưa đây đã từng là chốn "biên thùy", là "phên dậu", là nơi xuất phát của nhiều cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giữ nước của dân tộc. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mảnh đất Khu 4 vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương vững chắc. Quân và dân Khu 4 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc gia, vừa làm tròn nghĩa vụ quốc tế với cách mạng Lào, Cam-pu-chia.[1]

Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam

Tên gọi 1945: Chiến khu 4
1948: Liên khu 4
1957: Quân khu 4
Nhiệm vụ bảo vệ vùng Bắc Trung Bộ
Chỉ huy nổi bật Lê Thiết Hùng
Nguyễn Sơn
Vương Thừa Vũ
Chu Huy Mân
Hoàng Cầm
Quân chủng Lục quân
Thành lập 15 tháng 10, 1945; 74 năm trước
Quy mô 35.000 người
Chính ủy Trần Võ Dũng
Quốc gia Việt Nam
Tư lệnh Nguyễn Doãn Anh
Bộ chỉ huy Vinh, Nghệ An
Phân cấp Quân khu (Nhóm 3)

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam http://baohatinh.vn/news/luc-luong-vu-trang/lanh-d... http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.... http://www.dostquangtri.gov.vn/News.aspx?opt=detai... http://hatinhtv.vn/detail/open/id/6095 http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx... http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object... http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object... http://qk4.qdnd.vn/ http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su-qu... http://www.qdnd.vn/qkqd/vi-vn/115/default.html