Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân khu 4 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là một trong 8 quân khu hiện nay của Quân đội nhân dân Việt Nam. Địa bàn Quân khu 4 có vị trí hết sức quan trọng. Từ xa xưa đây đã từng là chốn "biên thùy", là "phên dậu", là nơi xuất phát của nhiều cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giữ nước của dân tộc. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mảnh đất Khu 4 vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương vững chắc. Quân và dân Khu 4 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc gia, vừa làm tròn nghĩa vụ quốc tế với cách mạng Lào, Cam-pu-chia.[1]

Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam

Quy mô 35.000 người
Chỉ huy nổi bật Lê Thiết Hùng
Nguyễn Sơn
Vương Thừa Vũ
Chu Huy Mân
Hoàng Cầm
Quốc gia Việt Nam
Bộ chỉ huy Vinh, Nghệ An
Tư lệnh Nguyễn Doãn Anh
Nhiệm vụ bảo vệ vùng Bắc Trung Bộ
Thành lập 15 tháng 10, 1945; 74 năm trước
Quân chủng Lục quân
Tên gọi 1945: Chiến khu 4
1948: Liên khu 4
1957: Quân khu 4
Phân cấp Quân khu (Nhóm 3)
Chính ủy Trần Võ Dũng

Liên quan

Quân đội nhân dân Việt Nam Quân chủng Phòng không – Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân chủng Hải quân, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân khu 7, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân khu 9, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân khu 5, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân khu 2, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân khu 3, Quân đội nhân dân Việt Nam

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam http://baohatinh.vn/news/luc-luong-vu-trang/lanh-d... http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.... http://www.dostquangtri.gov.vn/News.aspx?opt=detai... http://hatinhtv.vn/detail/open/id/6095 http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx... http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object... http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object... http://qk4.qdnd.vn/ http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su-qu... http://www.qdnd.vn/qkqd/vi-vn/115/default.html