Quân khu 3, Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân khu 3 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là một trong 7 quân khu của Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy lực lượng vũ trang ba thứ quân chiến đấu bảo vệ khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình.[1]

Liên quan

Quân đội nhân dân Việt Nam Quân chủng Hải quân, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân chủng Phòng không – Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân khu 7, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân khu 5, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân khu 2, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân khu 9, Quân đội nhân dân Việt Nam Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Quần đảo Trường Sa

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Quân khu 3, Quân đội nhân dân Việt Nam http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/bo-nhiem-2-th... http://baophapluat.vn/phong-su-dieu-tra-ve-kinh-te... http://baodientu.chinhphu.vn/Utilities/PrintView.a... http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Bo-nhiem-thang-quan-h... http://baonamdinh.com.vn/channel/5083/201701/bo-ch... http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201510/ky-nie... http://baoquangninh.com.vn/quang-ninh-24-7/201311/... http://dantri.com.vn/ban-doc/dieu-tra-ve-dinh-thu-... http://www.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_chinhtri/... http://nxbhanoi.com.vn/chi_tiet_tin/tabid/204/cate...