Quân khu 2, Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân khu 2 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là một trong bảy quân khu của Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy lực lượng vũ trang ba thứ quân chiến đấu bảo vệ chín tỉnh phía Tây miền Bắc là Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái, Điện Biên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Sơn La.[1][2]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Quân khu 2, Quân đội nhân dân Việt Nam http://www.baogiaothong.vn/trung-doan-van-tai-652-... http://baolaichau.vn/ninh-qu%E1%BB%91c-ph%C3%B2ng/... http://baolaichau.vn/ninh-qu%E1%BB%91c-ph%C3%B2ng/... http://baolangson.vn/tin-bai/Chinh-tri/ban-chi-dao... http://baolaocai.vn/chinh-tri/quan-khu-2-to-chuc-h... http://baodientu.chinhphu.vn/Utilities/PrintView.a... http://319.com.vn/tin-tuc/2105-khoi-cong-xay-dung-... http://baovinhphuc.com.vn/an-ninh-quoc-phong/quan-... http://baovinhphuc.com.vn/thoi-su/tin-trong-tinh/1... http://m.baovinhphuc.com.vn/thoi-su/tin-trong-tinh...