Python (ngôn ngữ lập trình)
Python (ngôn ngữ lập trình)

Python (ngôn ngữ lập trình)

since version 3.5:Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao cho các mục đích lập trình đa năng, do Guido van Rossum tạo ra và lần đầu ra mắt vào năm 1991. Python được thiết kế với ưu điểm mạnh là dễ đọc, dễ học và dễ nhớ. Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học lập trình. Cấu trúc của Python còn cho phép người sử dụng viết mã lệnh với số lần gõ phím tối thiểu.[25] Vào tháng 7 năm 2018, Van Rossum đã từ chức Leader trong cộng đồng ngôn ngữ Python sau 30 năm lãnh đạo.[26][27]Python hoàn toàn tạo kiểu động và dùng cơ chế cấp phát bộ nhớ tự động; do vậy nó tương tự như Perl, Ruby, Scheme, Smalltalk, và Tcl. Python được phát triển trong một dự án mã mở, do tổ chức phi lợi nhuận Python Software Foundation quản lý.[28]Ban đầu, Python được phát triển để chạy trên nền Unix. Nhưng rồi theo thời gian, Python dần mở rộng sang mọi hệ điều hành từ MS-DOS đến Mac OS, OS/2, Windows, Linux và các hệ điều hành khác thuộc họ Unix. Mặc dù sự phát triển của Python có sự đóng góp của rất nhiều cá nhân, nhưng Guido van Rossum hiện nay vẫn là tác giả chủ yếu của Python. Ông giữ vai trò chủ chốt trong việc quyết định hướng phát triển của Python.

Python (ngôn ngữ lập trình)

Kiểm tra kiểu Duck, dynamic, strong

since version 3.5:

Gradual[4]
Xuất hiện lần đầu 1990; 30 năm trước (1990)[1]
Phiên bản ổn định
3.7.0 / 27 tháng 6 năm 2018; 23 tháng trước (2018-06-27)[2]
2.7.15 / 1 tháng 5 năm 2018; 2 năm trước (2018-05-01)[3]
Trang mạng www.python.org
Nhà phát triển Python Software Foundation
Giấy phép Giấy phép Python Software Foundation
Mẫu hình Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, lập trình câu lệnh, lập trình hàm, Lập trình thủ tục, lập trình phản xạ
Thiết kế bởi Guido van Rossum
Phần mở rộng tên tập tin .py,.pyc,.pyd,.pyo (prior to 3.5),[5] Bản mẫu:Notatypo,.pyz (since 3.5)[6]