Pin_ion_Lithi

Số lần sạc ước tính 400–1200 cycles[8]
Hiệu suất sạc/xả sạc 80–90%[5]
Suất tự xả 8% at 21 °C
15% at 40 °C
31% at 60 °C
(per month)[7]
Điện áp danh nghĩa NMC 3.6 / 3.85 V, LiFePO4 3.2 V
Năng lượng riêng 100–265 W·h/kg[1][2](0.36–0.875 MJ/kg)
Công suất riêng ~250-~340 W/kg[1]
Năng lượng/giá bán 2.5 W·h/US$[6]
Mật độ năng lượng 250–693 W·h/L[3][4](0.90–2.43 MJ/L)