Phụ nữ Việt Nam
Phụ nữ Việt Nam

Phụ nữ Việt Nam

Phụ nữ Việt Nam là nguồn nhân tố quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của xã hội Việt Nam. Lịch sử đã và luôn minh chứng sự hiện diện của phu nữ trong các vai trò quan trọng của xã hội. Quá trình xây dựng, lao động sản xuất, đấu tranh chống thiên tai, địch họa, tề gia... Được khẳng định qua năng lực và phẩm hạnh trong các hoạt động xã hội, bao gồm cả trong lĩnh vực phi truyền thống nhất, góp một phần to lớn công sức và trí tuệ cho nền hoà bìnhvăn minh nhân loại.Chiếm 51% lực lượng lao độngViệt Nam, phụ nữ ở nông thôn vẫn đóng vai trò chính trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Phụ nữ vẫn đóng vai trò chính trong công việc gia đình và nuôi dạy con cái. Trong số các đại biểu của Quốc hội Việt Nam, tổ chức quyền lực cao nhất, phụ nữ chiếm 27,3% và được Liên Hiệp Quốc đánh giá là: "Phụ nữ Việt Nam tham gia hoạt động chính trị cao nhất thế giới". Theo thống kê, số lượng nữ sinh theo học tại bậc trung học phổ thông là 53,8%, tỷ lệ nữ tốt nghiệp đại học là 36,24%, thạc sĩ 33,95%, tiến sĩ 25,96%.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Phụ nữ Việt Nam http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:E7zz7gsT... http://netdepphunu.com/ http://www.nguoichilinh.com/Default.aspx?ID=0&cid=... http://phapluatviet.com/dich-vu-tu-van-luat/71-bat... http://www.voatiengviet.com/content/un-vietnam-gen... http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2003/09/3b9cb4ca/ http://wayback.archive.org/web/20130523011134/http... http://web.archive.org/web/20061028001237/http://w... http://web.archive.org/web/20101213062351/http://w... http://web.archive.org/web/20110111163005/http://w...