Phật giáo Việt Nam
Phật giáo Việt Nam

Phật giáo Việt Nam

Phật giáo Việt NamPhật giáo được bản địa hóa khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo Việt Nam mang những đặc điểm tương đồng và khác biệt so với Phật giáo của các nước khác trên thế giới. Việt Nam nằm trong vùng ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc cổ đại nên mang nhiều nét của văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là tôn giáo. Phật giáo là tôn giáo có ảnh hưởng sâu rộng nhất ở Việt Nam, mang nhiều ảnh hưởng của hệ phái Phật giáo Bắc tông. Tuy nhiên, ở khu vực miền Nam, hệ phái Phật giáo Nam tông cũng có ảnh hưởng không nhỏ, nhất là trong cộng đồng người Khmer Nam bộ. Theo thống kê của Ban Tôn giáo chính phủ Việt Nam năm 2020, hiện có hơn 4,600,000 tín đồ Phật giáo [1], còn theo số liệu thống kê của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cả nước có gần 45 triệu tín đồ quy y tam bảo, có 839 đơn vị gia đình Phật tử[2] và khoảng 44.498 tăng ni, hơn 14.775 tự, viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Phật giáo Việt Nam http://www.quangduc.com/mattong/02mattonga2.html http://phattuvietnam.net http://www.buddhistedu.org/viet/van-hoa-giao-duc/v... http://daitangkinhvietnam.org/content/view/766/105... http://www.hoanghiemphapvong.org/library-book-deta... http://mic.edu.vn/forum/viewtopic.php?f=86&p=4210 http://www.vbu.edu.vn/vbunews/vbunews-detail/AP-13... http://www.giacngo.vn/thoisu/2008/11/07/534252/ http://giadinhphattu.vn http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-d...