Phần mềm
Phần mềm

Phần mềm

Phần mềm máy tính, hay đơn giản là phần mềm, cũng được người Việt hải ngoại gọi là nhu liệu[1] là tập hợp dữ liệu hoặc hướng dẫn máy tính cho máy tính biết cách làm việc. Điều này trái ngược với phần cứng vật lý, từ đó hệ thống được xây dựng và thực sự thực hiện công việc. Trong khoa học máy tínhkỹ thuật phần mềm, phần mềm máy tính là tất cả thông tin được xử lý bởi hệ thống máy tính, chương trìnhdữ liệu. Phần mềm máy tính bao gồm các chương trình máy tính, thư việndữ liệu không thể thực thi liên quan, chẳng hạn như tài liệu trực tuyến hoặc phương tiện kỹ thuật số. Phần cứng và phần mềm máy tính yêu cầu lẫn nhau và không thể tự sử dụng một cách thực tế.Ở cấp độ lập trình thấp nhất, mã thực thi bao gồm các hướng dẫn ngôn ngữ máy được hỗ trợ bởi một bộ xử lý riêng lẻ. Bộ xử lý trung tâm (CPU) hoặc đơn vị xử lý đồ họa (GPU) được hỗ trợ. Một ngôn ngữ máy bao gồm các nhóm giá trị nhị phân biểu thị các hướng dẫn của bộ xử lý thay đổi trạng thái của máy tính từ trạng thái trước đó. Ví dụ: một lệnh có thể thay đổi giá trị được lưu trữ ở một vị trí lưu trữ cụ thể trong máy tính, một hiệu ứng không thể quan sát trực tiếp với người dùng. Một lệnh cũng có thể gọi một trong nhiều thao tác nhập hoặc xuất, ví dụ hiển thị một số văn bản trên màn hình máy tính; gây ra những thay đổi trạng thái được hiển thị cho người dùng. Bộ xử lý thực hiện các lệnh theo thứ tự chúng được cung cấp, trừ khi nó được hướng dẫn "nhảy" sang một lệnh khác hoặc bị hệ điều hành làm gián đoạn. Tính đến năm 2015[cập nhật], hầu hết các máy tính cá nhân, thiết bị điện thoại thông minhmáy chủ đều có bộ xử lý với nhiều đơn vị thực thi hoặc nhiều bộ xử lý thực hiện tính toán cùng nhau và điện toán đã trở thành một hoạt động đồng thời hơn nhiều so với trước đây.Phần lớn phần mềm được viết bằng các ngôn ngữ lập trình cấp cao. Chúng dễ dàng và hiệu quả hơn cho các lập trình viên vì chúng gần với ngôn ngữ tự nhiên hơn ngôn ngữ máy.[2] Các ngôn ngữ cấp cao được dịch sang ngôn ngữ máy bằng trình biên dịch hoặc trình thông dịch hoặc kết hợp cả hai. Phần mềm cũng có thể được viết bằng một hợp ngữ mức thấp, trong đó có các lệnh mạnh để hướng dẫn ngôn ngữ máy của máy tính và được dịch sang ngôn ngữ máy bằng cách lắp ráp.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Phần mềm http://dankaminsky.com/1999/03/02/69/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/default.as... http://home.olemiss.edu/~misbook/sfsysfm.htm http://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOMCCO http://www.computer.org/csdl/mags/so/2009/03/mso20... //dx.doi.org/10.1109%2FMAHC.2003.1253887 http://www.tqlcvn.org/kythuat/kt-gochuviet-vpskeys... https://github.com/mark-watson/scripting-intellige... https://books.google.com/books?id=C8ouDwAAQBAJ&lpg... https://www.theguardian.com/technology/2012/dec/10...