Parlophone

Parlophone RecordsParlophone Record Ltd là một hãng thu âm được thành lập ở Đức vào năm 1896 do Carl Lindstrõm sáng lập.[1] Các chi nhánh tại Anh được thành lập vào năm 1923 có tên gọi là "Parlophone Records", được biết đến là một trong những nhãn hiệu thu âm nhạc Jazz trong những thập niên 20. Vào năm 1926, công ty Columbia Graphophone đã mua lại toàn bộ Parlophone cũng như tên nhãn và tiêu đề của nó. Columbia Graphonphone sau này đã trở thành Columbia Records và sau đó là EMI.