One Ok Rock
One Ok Rock

One Ok Rock

One Ok Rock, còn được viết là ONE OK ROCK (phát âm như "one o'clock" trong tiếng Nhật) là một nhóm nhạc rock Nhật Bản được thành lập tại Tokyo vào năm 2005, hiện nay bao gồm bốn thành viên Takahiro Moriuchi (vocalist), Toru Yamashita (guitarist, bandleader) , Ryota Kohama (bassist) và Tomoya Kanki (drummer). Họ đang chơi nhiều thể loại nhạc, từ alternative rock, emo, post-hardcore tới pop-rock.Tên của nhóm, ONE OK ROCK,  bắt nguồn từ cụm từ "one o’clock", thời gian họ tập luyện vào cuối tuần. Họ chọn tập luyện vào một giờ sáng vì thuê phòng tập vào giờ đó rẻ hơn. Tuy nhiên, vì tiếng Nhật không phân biệt rõ âm "l" và "r", họ đã đổi "O'CLOCK" thành "O'CROCK" (hoặc "O'KROCK"), sau đó tách thành "OK ROCK".[2] Ngoài ra, tên gọi của ONE OK ROCK được thể hiện như "10969" (wan-o-ku-ro-ku, tên gọi của ONE OK ROCK đặt dựa theo cách đếm số Nhật Bản).

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: One Ok Rock http://www.allmusic.com/artist/p1014465 http://www.altpress.com/news/entry/issues_announce... http://www.altpress.com/news/entry/one_ok_rock_ann... http://www.altpress.com/news/entry/one_ok_rock_sig... http://www.animenewsnetwork.com/interest/2011-06-0... http://www.animenewsnetwork.com/interest/2012-05-2... http://www.animenewsnetwork.com/news/2014-08-22/ru... http://aramajapan.com/news/music/concert/one-ok-ro... http://aramajapan.com/news/music/newrelease/one-ok... http://aramajapan.com/news/one-ok-rock-is-back-wit...