On the Internet, nobody knows you're a dog

"On the Internet, nobody knows you're a dog" (tạm dịch: Trên Internet, không ai biết bạn là một con chó) là một câu cách ngôn xuất phát từ lời đề tựa một bức tranh biếm họa của họa sĩ Peter Steiner đăng trên tờ The New Yorker ngày 5 tháng 7 năm 1993.[1][2] Bức tranh vẽ hai con chó: một con ngồi trước máy tính và nói lời đề tựa cho con chó thứ hai ngồi dưới sàn.[3] Tính đến năm 2013, đây là bức tranh biếm họa được tái bản nhiều nhất của The New Yorker, và tác giả Steiner thu được khoảng từ 200.000 đến 250.000 đô la Mỹ từ việc tái bản bức tranh này.[1][4][5][6]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: On the Internet, nobody knows you're a dog http://www.alandavidperkins.com/nkiad/ http://www.brownsguides.com/covers/january-2011/ http://eursoc.com/news/fullstory.php/aid/1938/New_... http://www.mactech.com/articles/mactech/Vol.12/12.... http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F0... http://www.nytimes.com/2000/12/14/technology/14DOG... http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,9... http://newyorker.tumblr.com/post/111446912131/a-ca... http://blog.wired.com/27bstroke6/2007/09/fraudster... http://www.unc.edu/depts/jomc/academics/dri/idog.h...