Ogg
Ogg

Ogg

Ogg là định dạng chứa mở, miễn phí được duy trì bởi Xiph.Org Foundation. Những người tạo ra định dạng Ogg nói rằng nó không bị hạn chế bởi các bằng sáng chế phần mềm[2] và được thiết kế để cung cấp cho truyền phát và xử lý hiệu quả đa phương tiện kỹ thuật số chất lượng cao. Tên của nó bắt nguồn từ "ogging", biệt ngữ từ trò chơi máy tính Netrek.[3]Định dạng Ogg có thể ghép một số luồng độc lập cho âm thanh, video, văn bản (như phụ đề) và siêu dữ liệu.Trong framework đa phương tiện Ogg, Theora cung cấp lớp video bị mất. Lớp âm thanh được cung cấp phổ biến nhất bởi định dạng Vorbis định hướng âm nhạc hoặc người kế nhiệm Opus. Các định dạng nén âm thanh không mất dữ liệu bao gồm FLACOggPCM.Trước năm 2007, phần mở rộng tên file.ogg đã được sử dụng cho tất cả các file có nội dung sử dụng định dạng bộ chứa Ogg. Từ năm 2007, Xiph.Org Foundation khuyên rằng.ogg chỉ được sử dụng cho các file âm thanh Ogg Vorbis. Xiph.Org Foundation đã quyết định tạo ra một bộ phần mở rộng file và loại phương tiện mới để mô tả các loại nội dung khác nhau, chẳng hạn như.oga cho các file chỉ âm thanh,.ogv cho video có hoặc không có âm thanh (bao gồm Theora) và.ogx cho Ogg đa kênh.[4]Kể từ ngày 7 tháng 11 năm 2017, phiên bản hiện tại triển khai tham chiếu của Xiph.Org Foundation là libogg 1.3.3.[5] Một phiên bản khác, libogg2, đã được phát triển, nhưng đang chờ viết lại vào năm 2018.[6] Cả hai thư viện phần mềm đều là phần mềm tự do, được phát hành theo Giấy phép BSD mới. Việc thực hiện tham chiếu Ogg đã được tách ra khỏi Vorbis vào ngày 2 tháng 9 năm 2000.[7]Do định dạng này là tự do và việc triển khai tham chiếu của nó không bị hạn chế liên quan đến bản quyền, các codec khác nhau của Ogg đã được tích hợp vào một số trình phát phương tiện miễn phí và độc quyền khác nhau, cả thương mại và phi thương mại, cũng như trình phát phương tiện di động và Máy thu GPS từ các nhà sản xuất khác nhau.