ODF

ODF là viết tắt của Open Document Format for Office Applications (hay còn gọi là OpenDocument trong tiếng Anh) là một định dạng tập tin thuộc họ XML bị nén Zip[2] dùng để lưu những tài liệu điện tử như bức thư, văn bản, bảng tính, biểu đồ, và bản thuyết trình. Nó được phát triển với mục đích cung cấp một đặc tả định dạng tệp dựa trên XML mở cho các ứng dụng văn phòng.[3]Tiêu chuẩn này được phát triển bởi Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS).[4] Các thông số kỹ thuật của tiêu chuẩn đã được phát triển dựa trên các đặc tả của Sun Microsystems cho các định dạng XML cho OpenOffice.org. Được dành riêng cho mục đích "để cung cấp một tiêu chuẩn mở cho các tài liệu văn phòng."[5]Ngoài việc là một tiêu chuẩn OASIS, phiên bản 1.0 được công bố như là một tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC, ISO/IEC 26300:2006 Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0.[6][7][8][9][10]

ODF

Kiểu định dạng Định dạng file tài liệu
UTI tương ứng với org.oasis-open.opendocument, public.composite-content
Định dạng mở?
Tiêu chuẩn OASIS OpenDocument Format, ISO/IEC 26300:2006
Internet media type application/vnd.
oasis.opendocument.
text
Được mở rộng từ XML
Phát triển bởi OASIS
Uniform Type Identifier org.oasis.
opendocument.text[1]
Phần mở rộng tên file .odt, .fodt

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: ODF http://www.zdnet.com.au/news/software/soa/Microsof... http://www.huw.id.au/filetypes.html#OpenDocument http://www.abisource.com/release-notes/2.4.2.phtml http://www.abisource.com/wiki/OpenDocument http://labs.adobe.com/technologies/buzzword/ http://www.aspose.com/categories/file-format-compo... http://www.atlantiswordprocessor.com/en/news/1_6_5... http://news.cnet.com/OpenDocument-format-gathers-s... http://www.corel.com/servlet/Satellite/us/en/Produ... http://www.eweek.com/c/a/Linux-and-Open-Source/Mas...