MBC

Có mặt tại Hàn Quốc, Mỹ
Trang mạng IMBC.com
Chủ sở hữu The Foundation of Broadcast Culture: 70%
Jung-Su Scholarship Foundation: 30%
Khẩu hiệu Good Friends, MBC
Kiểu Truyền thông radio
truyền hình
Quốc gia Hàn Quốc
Ký hiệu HLKV, HLKV-FM và HLKV-TV
(formerly HLAC-TV)
Nhân vật chủ chốt Choi Seung-Ho, CEO & Chủ tịch
Ngày lên sóng chính thức 15 tháng 4 năm 1959 (Dịch vụ phát thanh khu vực)2 tháng 12 năm 1961 (radio quốc gia)
8 tháng 8 năm 1969 (truyền hình)
2001 (kỹ thuật số)
2005 (DMB)