Kitin
Kitin

Kitin

Kitin hay Chitin (C8H13O5N)n (/ˈkaɪt[invalid input: 'ɨ']n/ KY-tin) là một polymer chuỗi dài của một N-Acetylglucosamine, một dẫn xuất của glucose, và được tìm thấy ở nhiều nơi trên khắp giới tự nhiên. Nó là một thành phần đặc trưng của các thành tế bào của nấm, các khung xương của động vật chân đốt như động vật giáp xác (ví dụ cua, tôm hùmtôm) và côn trùng, các dải răng kitin của động vật thân mềm, và các mỏ và vỏ bên trong của động vật thân mềm, bao gồm cả mựcbạch tuộc và trên vảy và các mô mềm khác của lissamphibia.[1] Cấu trúc của Kitin là có thể so sánh được với cellulose polisaccarit, tạo thành nanofibrils tinh hoặc râu. Xét về chức năng, nó có thể được so sánh với protein keratin.Chitin cũng đã được chứng minh hữu ích cho nhiều mục đích y tế và công nghiệp. Trong vảy cánh bướm, kitin thường được tổ chức thành các ngăn xếp các lớp nano-lớp hoặc gậy nano bằng tinh thể nano chitin tạo ra màu sắc óng ánh khác nhau bởi sự giao thoa màng mỏng, cấu trúc tương tự tương tự được làm từ chất sừng được tìm thấy trong các bộ lông chim có màu sắc óng ánh.