John_Kerry
John_Kerry

John_Kerry

John Forbes Kerry (sinh ngày 11 tháng 12 năm 1943) là một chính khách Mỹ và Ngoại trưởng Hoa Kỳ thứ 68 từ ngày 1 tháng 2 năm 2013 đến ngày 20 tháng 1 năm 2017. Ông từng là một Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của Massachusetts từ 1985 đến 2013 làm chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ. Kerry là ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ trong kỳ bầu cử tổng thống 2004 nhưng thua tổng thống George W. Bush của đảng Cộng hòa.

John_Kerry

Người thân Cameron Kerry (Em)
George W. Bush (Anh em họ)
Brice Lalonde (Em họ)
Kế nhiệm Evelyn Murphy
Website state.gov/secretary
Đảng chính trị Dân chủ
Năm tại ngũ 1966–1978
Chỉ huy PCF-44
PCF-94
Tiền nhiệm Thomas Phillip O'Neill III
Phục vụ Hải quân Hoa Kỳ
Tham chiến Chiến tranh Việt Nam
Thống đốc Michael Stanley Dukakis
Đơn vị USS Gridley (DLG-21)
Đội tàu Ven biển 1
Chữ ký
Sinh 11 tháng 12, 1943 (76 tuổi)
Aurora, Colorado, Hoa Kỳ
Cấp bậc Trung úy
Thuộc  Hoa Kỳ
Tổng thống Barack Obama