John_Herschel
John_Herschel

John_Herschel

Sir John Frederick William Herschel, nam tước thứ nhất (1792-1871) là nhà toán học, nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà hóa học, nhà nhiếp ảnh người Anh. Ông là con của nhà thiên văn người Anh gốc Đức William Herschel và có tới 11 đứa con[1].

John_Herschel

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: John_Herschel http://books.google.com/?id=whYaAAAAMAAJ&pg=PA37&d... http://listverse.com/2008/04/09/top-10-scientific-... http://adsabs.harvard.edu//full/seri/MNRAS/0008//0... http://adsabs.harvard.edu/abs/1966ApJS...14....1A http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/HistSciTe... //dx.doi.org/10.1038%2F001331a0 //dx.doi.org/10.1086%2F190147 http://www.spacetelescope.org/news/html/heic0809.h... http://thienvanhoc.org/haac/chuyen-muc/ngay-nay-na... http://en.wikisource.org/wiki/The_Horseshoe_Nebula...