Jayavarman_VII
Jayavarman_VII

Jayavarman_VII

Jayavarman VII (1181? - 1220?) là vua của Đế quốc Khmer (1181-1215?), ngày nay là Campuchia. Ông là con trai của Dharanindravarman II (trị vì 1150-1160) và Sri Jayarajacudamani. Ông đã cưới Jayarajadevi và sau khi bà qua đời ông cưới chị gái bà là Indradevi. Người ta cho rằng hai người phụ nữ này đã truyền cảm hứng lớn cho ông, đặc biệt là lòng mộ đạo của ông đối với Phật giáo. Trước đó chỉ có một vị vua khác của Đế quốc Khmer là một Phật tử. Ông là người đã cho xây dựng nhiều đền đài như Ta Prohm, Preah Khan, Angkor ThomBayon.

Jayavarman_VII

Thân mẫu Sri Jayarajacudamani
Kế nhiệm Indravarman II
Tiền nhiệm Yasovarman II
Sinh 1181?
Phối ngẫu Indradevi
Jayacharadevi (em của Indradevi)
Mất 1220?
Tại vị 1181 - 1215 (?)
Thân phụ Dharanindravarman II