IQiyi

iQiyi (tiếng Trung: 爱奇艺), trước đây là Qiyi (tiếng Trung: 奇艺),[1] là một nền tảng video trực tuyến có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc ra mắt ngày 22 tháng 4 năm 2010. iQiyi hiện là một trong những trang web video trực tuyến lớn nhất thế giới, với gần 6 tỷ giờ dành cho dịch vụ của mình mỗi tháng và hơn 500 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.[2][3][4][5] Ngày 29 tháng 3 năm 2018, công ty đã phát hành IPO (chào bán lần đầu ra công chúng) tại Hoa Kỳ và thu về 2,25 tỷ đô la.[6]