IOS_(Apple)

Không tìm thấy kết quả IOS_(Apple)

Bài viết tương tự

English version IOS_(Apple)


IOS_(Apple)

Loại hạt nhân Hybrid
Website chính thức www.apple.com/ios
Phát hành lần đầu 29 tháng 6 năm 2007
Nhà phát triển Apple Inc.
Giao diệnmặc định SpringBoard (Multi-touch, GUI)
Nền tảng 64-bit32-bit ARM (iPhone, iPod, iPad, iPad Mini, và thế hệ thứ hai. và cao hơn Apple TV), Apple A4, Apple A5, Apple A5X, Cortex A8, Apple A6, Apple A6X, Apple A7, Apple A8, Apple A8X, Apple A9, Apple A9X, Apple A10 Fusion, Apple A10X Fusion, Apple A11 Bionic, Apple A12 Bionic, Apple A12X Bionic, Apple A13 Bionic
Kiểu mã nguồn Mã nguồn đóng
Giấy phép Quyền sở hữu EULA ngoại trừ các thành phần mã nguồn mở
Được viết bằng C, C++, Objective-C, Swift
Họ hệ điều hành Mac OS X/BSD/Unix-like
Có hiệu lựctrong Đa ngôn ngữ (40 ngôn ngữ)
Tình trạnghoạt động Đang hoạt động