Heil_dir_im_Siegerkranz
Heil_dir_im_Siegerkranz

Heil_dir_im_Siegerkranz

Heil dir im Siegerkranz (Tiếng Việt: Vẫy chào người đội vòng hoa chiến thắng) là quốc ca chính thức của Đế quốc Đức từ lúc thành lập 1871 đến khi giải thể vào năm 1918. Bài hát được sáng tác bởi Heinrich Harries năm 1790 với giai điệu là bài Quốc ca Anh God Save the Queen/King. Năm 1795, nó được vua Phổ chọn làm hoàng ca. Đến khi Hoàng đế Wilhelm I đại thắng quân Pháp năm 1871 và thành lập Đế quốc Đức, Heil dir im Siegerkranz trở thành là quốc ca chính thức của toàn đế quốc cho đến năm 1918 sau thất bại của liên quân Đức - Áo-Hung và giải thể đế quốc. Sau đó, Cộng hòa Weimar kế tục đế quốc sử dụng bài Lied der Deutschen làm quốc ca của họ.

Heil_dir_im_Siegerkranz

Nhạc Nhà soạn nhạc không rõ (uses the melody of "God Save the Queen/King")
Lời Heinrich Harries, 1790

Liên quan