Glenn_L._Martin_Company
Glenn_L._Martin_Company

Glenn_L._Martin_Company

Công ty Glenn L. Martin là một công ty sản xuất máy bay và hàng không vũ trụ Hoa Kỳ được thành lập bởi nhà tiên phong trong lĩnh vực hàng không Glenn L. Martin. Công ty Martin sản xuất nhiều máy bay quan trọng đối với quốc phòng của Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ, đặc biệt là trong thế chiến IIchiến tranh lạnh. Ngoài ra, trong những năm 1950 và 60, Công ty Martin di chuyển dần ra của ngành công nghiệp máy bay và vào các tên lửa dẫn đường, thăm dò không gian, và các ngành công nghiệp sử dụng không gian.Năm 1961, Công ty Martin sáp nhập với American-Marietta Corporation, một công ty khai thác mỏ cát lớn và sỏi, hình thành các Martin Marietta Corporation. Sau đó, vào năm 1995, Martin Marietta sáp nhập với hàng không vũ trụ khổng lồ Lockheed để hình thành các Lockheed Martin Corporation[1][2].