Giuse Nguyễn Năng
Giuse Nguyễn Năng

Giuse Nguyễn Năng

Giuse Nguyễn Năng (sinh 1953) là một giám mục người Việt Nam của Giáo hội Công giáo Rôma.[3] Ông hiện đảm nhận vai trò Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh[4] và Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2022.[5] Ông cũng từng đảm nhận vai trò Phó chủ tịch nhiệm kì trước đó (2016 – 2019).[6] Khẩu hiệu giám mục của ông là "Hiệp Thông – Phục Vụ".[7]Giám mục Năng sinh năm 1953 tại Ninh Bình, sau đó năm 1954 di cư cùng gia đình vào Đồng Nai. Sau quá trình tu học dài hạn kéo dài từ năm 1963 đến năm 1978, vì hoàn cảnh thời thế, ông tạm ngừng việc tu học và đến phụ giúp Tu hội Tông Đồ Nhỏ tại Bạch Lâm, Thống Nhất, Đồng Nai và hỗ trợ mục vụ tại xứ Thuận Hòa, Biên Hòa trong vòng một năm trước khi truyền chức linh mục tháng 6 năm 1990.Giai đoạn đầu đời linh mục, linh mục Nguyễn Năng được bổ nhiệm làm linh mục chính xứ Thuận Hoà, sau đó được cử đi du học Roma năm 1998. Bốn năm du học kết thúc, linh mục Năng trở về với bằng Tiến sĩ Thần học Tín lý. Từ năm 2003, ông đặc trách chủng sinh Giáo phận Xuân Lộc và từ năm 2006 là Giám đốc Đại chủng viện Xuân Lộc.Cuối tháng 7 năm 2009, Tòa Thánh bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Năng làm giám mục chính tòa Giáo phận Phát Diệm. Lễ tấn phong cho tân giám mục cử hành tại Nhà thờ chính tòa Phát Diệm vào ngày 8 tháng 9 năm 2009. Ngày 19 tháng 10 năm 2019, Tòa Thánh công bố thông tin bổ nhiệm Giám mục Năng làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.

Giuse Nguyễn Năng

Hết nhiệm Ngày 19 tháng 10 năm 2019
Tòa Giáo phận Phát Diệm
Bổ nhiệm Ngày 25 tháng 7 năm 2009
Kế nhiệm Trống tòa
Tựu nhiệm Ngày 8 tháng 9 năm 2009
Alma mater Đại Học Urbaniana Roma
Thụ phong Ngày 9 tháng 6 năm 1990
Cha mẹ Giuse Nguyễn Văn Tài
Maria Vũ Thị Ngũ
Giáo hội Công giáo Rôma
Tiền nhiệm Giuse Nguyễn Văn Yến
Tấn phong Ngày 8 tháng 9 năm 2009
Khẩu hiệu "Hiệp thông – Phục vụ"
Giáo dục Tiến sĩ Thần học Tín lý
Sinh 24 tháng 11, 1953 (66 tuổi)
Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình, Việt Nam
Giáo tỉnh Giáo tỉnh Hà Nội
Giáo phận Giáo phận Phát Diệm

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Giuse Nguyễn Năng http://www.catruong.com/baihat/tanhien/LoanBaoTinM... http://hdgmvietnam.com/chi-tiet/danh-sach-cac-giam... http://hdgmvietnam.com/chi-tiet/dien-tu-chao-mung-... http://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/ban-thuong-vu-... http://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/bien-ban-dai-h... http://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/ub-giao-ly-duc... http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/4-bo-nhiem... http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/phat-diem-... http://danchuausa.net/hiep-thong/toi-len-an-vu-vie... http://www.ghhv.quetroi.net/63PBLAM/63PBLAMHUONGVE...