French_Third_Republic

Dân số  
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng  
Đơn vị tiền tệ Franc Pháp
42.000.000
• Thượng viện Thượng viện
Ngôn ngữ thông dụng Tiếng Pháp
Hiện nay là một phần của  Pháp
 Algérie
Thủ đô Paris
• 1932–1940 Albert Lebrun (cuối cùng)
Chính phủ Cộng hòa nghị viện
Tôn giáo chính Công giáo Rôma, Tin LànhDo Thái giáo
(1870 đến 1905)
Nhà nước thế tục
(1905 tới 1940)
• Hạ viện Hạ viện
• Thành lâp Chính phủ Vichy 10 tháng 7 năm 1940
• 1871–1873 Adolphe Thiers (đầu tiên)
Lập pháp Nghị viện
• 1940 Philippe Pétain
• 1870–1871 Louis Jules Trochu
Mã ISO 3166 FR
• Tuyên bố bởi Léon Gambetta 4 tháng 9 năm 1870
Lịch sử  
Tổng thống