Formaldehyd
Formaldehyd

Formaldehyd

C=OButyraldehyde
Decanal
Heptanal
Hexanal
Nonanal
Octadecanal
Octanal
Pentanal
Hợp chất hữu cơ fomanđêhít (formaldehyde) (còn được biết đến như là mêtanal), ở điều kiện bình thường là một chất khí có mùi hăng mạnh. Nó là anđêhít đơn giản nhất. Công thức hóa học của nó là H2CO. Fomanđêhít lần đầu tiên được nhà hóa học người Nga Aleksandr Butlerov tổng hợp năm 1859 nhưng chỉ được Hoffman xác định chắc chắn vào năm 1867.Fomanđêhít có thể được tạo ra từ sự cháy không hoàn toàn của các vật liệu chứa cacbon. Có thể tìm thấy nó có mặt trong khói của các đám cháy rừng, trong khí thải ô tô và trong khói thuốc lá. Trong khí quyển Trái Đất, fomanđêhít được tạo ra bởi phản ứng của ánh sáng mặt trờiôxy đối với mêtan và các hyđrocacbon khác có trong khí quyển. Một lượng nhỏ fomanđêhít được tạo ra như là sản phẩm phụ trong quá trình trao đổi chất của phần lớn các sinh vật, trong đó có con người.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Formaldehyd http://www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/RG... http://redpoll.pharmacy.ualberta.ca/drugbank/cgi-b... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/213765 http://chemistry.stackexchange.com/questions/12232... http://chemapps.stolaf.edu/jmol/jmol.php?model=C%3... http://chemsub.online.fr/name/formaldehyde.html http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0293.html http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85050805 http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cg... http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/50-00-0