Di tích Việt Nam
Di tích Việt Nam

Di tích Việt Nam

Di tích là dấu vết của quá khứ còn lưu lại trong lòng đất hoặc trên mặt đất có ý nghĩa về mặt văn hóalịch sử"[1]. Ở Việt Nam, 1 di tích khi đủ các điều kiện sẽ được công nhận theo thứ tự: di tích cấp tỉnh, di tích cấp quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt. Tính đến năm 2020, Việt Nam có hơn 41.000 di tích, thắng cảnh trong đó có hơn 4.000 di tích được xếp hạng di tích quốc gia và hơn 9.000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh.[2][3] Mật độ và số lượng di tích nhiều nhất ở 10 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng (chiếm 56% số di tích quốc gia và 46% tổng số di tích). Trong số di tích quốc gia có 112 di tích quốc gia đặc biệt và trong số đó có 8 di sản thế giới.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Di tích Việt Nam http://tintuc.khanhhoa79.com/tin-tuc/khanh-hoa-lam... http://www.vietnamtourism.com/index.php/news/items... http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/05/3BA1B952/ http://web.archive.org/web/20110211191749/http://w... http://www.baoanhdatmui.vn/vcms/html/news_detail.p... http://baobinhduong.vn/toan-tinh-co-50-di-tich-duo... http://www.baovanhoa.vn/tintuc/73260.vho http://canthopromotion.vn/home/index.php/gi%E1%BB%... http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,1655... http://cinet.vn/articledetail.aspx?articleid=19783...