Di sản thế giới tại Việt Nam
Di sản thế giới tại Việt Nam

Di sản thế giới tại Việt Nam

Những Di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) là di chỉ, di tích hay danh thắng của một quốc gia được công nhận và quản lý bởi UNESCO. Di sản thế giới tại Việt Nam đã được UNESCO công nhận có đủ cả ba loại hình: di sản thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa thế giới và di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới. Trong hệ thống các danh hiệu của UNESCO, di sản thế giới là danh hiệu danh giá nhất và lâu đời nhất.[1]Các tiêu chí của di sản bao gồm tiêu chí của di sản văn hóa (bao gồm i, ii, iii, iv, v, vi) và di sản thiên nhiên (vii, viii, ix, x).[2] Việt Nam hiện tại có 8 di sản thế giới được UNESCO công nhận. 5 trong số đó là di sản văn hoá, 2 là di sản tự nhiên và 1 di sản hỗn hợp.[Chú 1] Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Vịnh Hạ Long là những di sản thiên nhiên. Quần thể di tích Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng LongThành nhà Hồ là những di sản văn hoá. Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản hỗn hợp duy nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á,[3] và là một trong số ít 38 di sản hỗn hợp được UNESCO công nhận.[4]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Di sản thế giới tại Việt Nam http://microform.at/?type=hcard-rdf&url=http://vi.... http://maps.bing.com/GeoCommunity.asjx?action=retr... http://maps.google.com/maps?q=http://microform.at/... http://tools.tripgang.com/kml2gpx/http:%2F%2Ftools... http://www.vietnamtourism.com/index.php/news/items... http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/trang-an-nhan... http://whc.unesco.org/en http://whc.unesco.org/en/criteria/ http://whc.unesco.org/en/list http://whc.unesco.org/en/list/1328