Danh sách trại giam ở Việt Nam

Tại Việt Nam, hệ thống trại giam thuộc sự quản lý của Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục và Trường giáo dưỡng (Cục V26) trực thuộc Bộ Công an từ năm 1996 đến năm 2009. Năm 2009, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp, Bộ Công an (Tổng cục 8) thành lập trên cơ sở Cục V26. Từ năm 2009, Tổng cục 8 quản lý 53 trại giam, 5 cơ sở giáo dục bắt buộc và 3 trường giáo dưỡng.[1] Trại giam Z-30D (Trại giam Thủ Đức) là trại giam lớn nhất Việt Nam với hơn 8000 phạm nhân (tháng 9 năm 2016)[2] ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, trực thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an).[3][4] Số lượng trại giam tập trung đông nhất ở Thanh Hóa (4 trại giam) và Hà Nội (2 trại giam, 3 trại tạm giam).

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Danh sách trại giam ở Việt Nam http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2011/03/1103... http://vi.rfi.fr/viet-nam/20121030-viet-nam-ket-an... http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/bo-la-to-ch... http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/cac-vu-dung... http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/khoet-thung... http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/nguoi-bi-ta... http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/trinh-sat-t... http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/dinh-nguyen... http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-heaven-... http://www.sbtn.tv/tu-nhan-luong-tam-trai-giam-xuy...