Danh sách quốc gia thành viên ASEAN
Danh sách quốc gia thành viên ASEAN

Danh sách quốc gia thành viên ASEAN

ASEAN là tổ chức liên kết của khu vực Đông Nam Á, được tạo dựng với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ủng hộ hòa bình khu vực, và phát triển văn hóa giữa các thành viên.[1] Danh sách dưới đây bao gồm các quốc gia thành viên của ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á). ASEAN được thành lập vào ngày 8/8/1967 với năm quốc gia thành viên đầu tiên là: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, PhilippinesSingapore. Tính đến năm 2009, tổ chức này đã kết nạp hầu hết các quốc gia Đông Nam Á làm thành viên (trừ Đông Timor), chấp nhận Đông TimorPapua New Guinea làm quan sát viên, và đang xem xét đơn xin gia nhập của Đông Timor.Các thành viên của ASEAN +3Hội nghị thượng đỉnh Đông Á cũng được đề cập trong bài viết này. Ngoài ra, danh sách này cũng bao gồm thông tin về các quốc gia tham dự Diễn đàn hợp tác khu vực ASEAN (ARF), trong đó các quốc gia của tổ chức (tâm điểm là thành viên ASEAN) sẽ đẩy mạnh đối thoại và hợp tác, đóng góp hiệu quả cho hòa bình, ổn định và hợp tác ở Ðông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương, thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin, kết hợp từng bước triển khai các biện pháp ngoại giao phòng ngừa, lấy xây dựng lòng tin làm nền tảng để củng cố và tăng cường sự tin cậy giữa các nước tham gia.[2][3]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Danh sách quốc gia thành viên ASEAN http://www.smh.com.au/news/world/east-timor-asean-... http://www.gov.cn/english/laws/2005-09/19/content_... http://www.hindustantimes.com/news/7598_1750209,00... http://www.aseanregionalforum.org/ http://www.aseanregionalforum.org/AboutUs/tabid/57... http://www.aseansec.org/ http://www.aseansec.org/3839.htm http://www.aseansec.org/64.htm http://www.op.gov.ph/index.php?option=com_content&... http://www.gmanews.tv/story/154860/Papua-New-Guine...