Danh sách các loài chim ở Việt Nam
Danh sách các loài chim ở Việt Nam

Danh sách các loài chim ở Việt Nam

Việt Nam là một trong những quốc gia có sự đa dạng lớn về hệ chim. Chim Việt Nam là nhóm động vật được biết đến nhiều nhất, chúng dễ quan sát và nhận biết vì phần lớn các loài đều xuất hiện vào ban ngày, các tiếng hót và tiếng kêu đặc trưng cho từng loài là các đặc điểm quan trọng trong việc phát hiện và nhận biết chúng. Hệ chim của Việt Nam gồm 848 loài, trong đó có 13 loài đặc hữu, 03 loài do con người du nhập và 09 loài hiếm gặp. Có 01 loài hiện đã tuyệt chủng ở Việt Nam và không tính trong tổng số nêu trên và 43 loài bị đe dọa trên toàn cầu.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Danh sách các loài chim ở Việt Nam http://www.cjvlang.com/Birds/nectariniidae.html http://www.sibagu.com/vietnam/ http://w3ww.vjol.info/index.php/ncpt-hue/article/v... http://camchim.net/cham-soc-chao-mao/huong-dan-nuo... http://www.vncreatures.net/kqtracuu.php?ID=2002&te... http://www.birdlife.org/datazone/species/index.htm... http://www.birdlife.org/datazone/species/index.htm... http://www.birdlife.org/datazone/species/index.htm... http://www.birdlife.org/datazone/species/index.htm... http://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?region=vn...