Coban
Coban

Coban

Coban (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp cobalt /kɔbalt/),[2] còn được viết là cô-ban,[2]nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có ký hiệu Cosố nguyên tử 27.

Coban

Độ cứng theo thang Mohs 5,0
Trạng thái vật chất Chất rắn
Nhiệt bay hơi 377 kJ·mol−1
Mật độ ở thể lỏng ở nhiệt độ nóng chảy: 7,75 g·cm−3
Mô đun nén 180 GPa
mỗi lớp 2, 8, 15, 2
Tên, ký hiệu Coban, Co
Màu sắc Ánh kim xám nhẹ
Cấu hình electron [Ar] 4s2 3d7
Độ cứng theo thang Vickers 1043 MPa
Hệ số Poisson 0,31
Điện trở suất ở 20 °C: 62,4 n Ω·m
Bán kính liên kết cộng hóa trị 126±3 (low spin), 150±7 (high spin) pm
Trạng thái ôxy hóa 5, 4, 3, 2, 1, -1[1] ​lưỡng tính
Vận tốc âm thanh que mỏng: 4720 m·s−1 (ở 20 °C)
Độ giãn nở nhiệt 13,0 µm·m−1·K−1 (ở 25 °C)
Nhiệt dung 24,81 J·mol−1·K−1
Nhiệt lượng nóng chảy 16,06 kJ·mol−1
Số đăng ký CAS 7440-48-4
Năng lượng ion hóa Thứ nhất: 760,4 kJ·mol−1
Thứ hai: 1648 kJ·mol−1
Thứ ba: 3232 kJ·mol−1
Độ dẫn nhiệt 100 W·m−1·K−1
Hình dạng Ánh kim xám nhẹ
Bán kính cộng hoá trị thực nghiệm: 125 pm
Tính chất từ Sắt từ
Độ âm điện 1,88 (Thang Pauling)
Phân loại   kim loại chuyển tiếp
Nhiệt độ nóng chảy 1768 K ​(1495 °C, ​2723 °F)
Khối lượng nguyên tử chuẩn (±) (Ar) 58,933195(5)
Số nguyên tử (Z) 27
isoNAChu kỳ bán rãDMDE (MeV)DP
isoNAChu kỳ bán rãDMDE (MeV)DP
56CoTổng hợp77,27 ngàyε4,56656Fe
57CoTổng hợp271,79 ngàyε0,83657Fe
58CoTổng hợp70,86 ngàyε2,30758Fe
59Co100%59Co ổn định với 32 neutron
60CoTổng hợp5,2714 nămβ−, γ, γ2,82460Ni
Mật độ 8,90 g·cm−3 (ở 0 °C, 101.325 kPa)
Độ cứng theo thang Brinell 700 MPa
Mô đun Young 209 GPa
Chu kỳ Chu kỳ 4
Nhóm, phân lớp 9d
Mô đun cắt 75 GPa
Nhiệt độ sôi 3200 K ​(2927 °C, ​5301 °F)
Cấu trúc tinh thể Lục phương