Châu Phi
Châu Phi

Châu Phi

Internal (4)Châu Phi (Africa) là châu lục đứng thứ hai trên thế giới về dân số (sau châu Á), thứ ba về diện tích (sau châu Á và châu Mỹ). Với diện tích khoảng 30.221.532 km² (11.668.599 mi²) bao gồm cả các đảo cận kề thì nó chiếm 20,4% tổng diện tích đất đai của Trái Đất. Với 1.225.100.000 người sinh sống ở 54 quốc gia tính đến 2016, châu Phi chiếm khoảng 16,4% dân số thế giới.

Châu Phi

Dân số 1.268.943.872[1] (11/2017)
Múi giờ UTC-1 to UTC+4
Mật độ dân số 30.51/km2
Phụ thuộc External (3)

Internal (4)

Diện tích 30.221.532 km2 (11.668.599 sq mi)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ châu Phi
Thành phố lớn nhất List of metropolitan areas in Africa
List of cities in Africa
Quốc gia 54 (2 còn tranh chấp).
Tên gọi dân cư châu Phi