Biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu

Vật lý khí quyển
Động lực học khí quyển (Thể loại)
Thời tiết (Thể loại)
Khí hậu (Thể loại)
Biến đổi khí hậu (Thể loại)
Biến đổi khí hậu Trái Đất là sự thay đổi của hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển, băng quyển hiện tại và trong tương lai bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo trong một giai đoạn nhất định tính bằng thập kỷ hay hàng triệu năm. Sự biển đổi có thể là thay đổi thời tiết bình quân hay thay đổi sự phân bố các sự kiện thời tiết quanh một mức trung bình. Sự biến đổi khí hậu có thế giới hạn trong một vùng nhất định hay có thể xuất hiện trên toàn Địa Cầu. Trong những năm gần đây, đặc biệt trong ngữ cảnh chính sách môi trường, biến đổi khí hậu thường đề cập tới sự thay đổi khí hậu hiện nay, được gọi chung bằng hiện tượng nóng lên toàn cầu.Nguyên nhân chính làm biến đổi khí hậu Trái Đất là do sự gia tăng các hoạt động tạo ra các chất thải khí nhà kính, các hoạt động khai thác quá mức các bể hấp thụ và bể chứa khí nhà kính như sinh khối, rừng, các hệ sinh thái biển, ven bờ và đất liền khác.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Biến đổi khí hậu ftp://texmex.mit.edu/pub/emanuel/PAPERS/NATURE0390... http://www.meteoswiss.admin.ch/web/en/climate/clim... http://www.ipcc.ch/ http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/518.htm http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/e... http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/e... http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/e... http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/e... http://www.grid.unep.ch/glaciers/pdfs/summary.pdf http://www.nature.com/nature/journal/v399/n6735/fu...