Bell YFM-1 Airacuda
Bell YFM-1 Airacuda

Bell YFM-1 Airacuda

Bell YFM-1 Airacuda là một loại máy bay tiêm kích hạng nặng của Hoa Kỳ, do hãng Bell Aircraft Corporation phát triển vào giữa thập niên 1930. Nó là máy bay quân sự đầu tiên do Bell chế tạo. Tên định danh gốc là "Bell Model 1", Airacuda bay lần đầu vào 1/9/1937.Airacuda là câu trả lời của Bell Aircraft về một loại máy bay "kẻ tiêu diệt máy bay ném bom". Dù nó chỉ được sản xuất hạn chế, và chỉ có một phi đoàn được trang bị đầy đủ được thành lập, tổng cộng có 13 chiếc được chế tạo, gồm 1 mẫu thử và 12 chiếc phiên bản sản xuất thuộc 3 phiên bản hơi khác nhau.