Bộ Quốc phòng Việt Nam
Bộ Quốc phòng Việt Nam

Bộ Quốc phòng Việt Nam

Bộ Quốc phòng Việt Nam là một cơ quan trực thuộc Chính phủ Việt Nam, tham mưu cho Nhà nước Việt Nam về đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc; quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện việc xây dựng, quản lý và chỉ huy Quân đội nhân dân Việt Nam, Dân quân tự vệ; quản lý các dịch vụ công theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa là người chỉ đạo thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng theo quy định của pháp luật, vừa chịu trách nhiệm tổ chức, xây dựng, quản lý và là người chỉ huy cao nhất của Quân đội nhân dân Việt NamDân quân tự vệ.[2]Quốc phòng và Quân đội
Việt Nam

Bộ Quốc phòng Việt Nam

Bộ chỉ huy số 7 đường Nguyễn Tri Phương, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch
Đặt tên theo thứ tự thời gian:
1945: Bộ Quốc phòng
1946: Bộ Quốc phòng - Tổng Chỉ huy
1949: Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh
1976: Bộ Quốc phòng
Bộ trưởng đầu tiên Chu Văn Tấn
Nhiệm vụ Quản lý và điều hành Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, phòng thủ Quốc gia.
Chỉ huy nổi bật Võ Nguyên Giáp
Nguyễn Chí Thanh
Thứ trưởng Phan Văn Giang
Nguyễn Chí Vịnh
Trần Đơn
Bế Xuân Trường
Lê Chiêm
Nguyễn Tân Cương
Bộ phận của Chính phủ Việt Nam
Hành khúc Tiến bước dưới quân kỳ
Quốc gia Việt Nam
Quy mô theo Bảng xếp hạng
của GlobalFirepower
  • Lực lượng chính quy:
    412.000 người
  • Lực lượng dự bị động viên:
    5.040.000 người
  • Lực lượng SSCĐ toàn quốc:
    50.645.430 người
  • Sĩ quan cấp tướng theo biên chế: 489 người (2014)[1]
Lễ kỷ niệm 2 tháng 9, 1945
Khẩu hiệu Quyết thắng
Phân cấp Bộ trực thuộc Chính phủ
Thành lập &0000000000000074.00000074 năm, &0000000000000206.000000206 ngày

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Bộ Quốc phòng Việt Nam http://B%E1%BB%99_Qu%E1%BB%91c_ph%C3%B2ng_(Vi%E1%B... http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-n... http://www.globalfirepower.com/ http://www.globalfirepower.com/country-military-st... http://luatvn.net/van-ban-phap-luat/sac-lenh-90_sl... http://quanchinhleninvn.net/NewsDetail.asp?Msg=110... http://vnexpress.net/photo/thoi-su/30-000-nguoi-th... http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/le-mit-tinh-d... http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/viet-nam-them... http://web.archive.org/web/20070625094515/http://w...