Axit_cacbonic
Axit_cacbonic

Axit_cacbonic

O=C(O)OAxit cacbonic là một hợp chất vô cơ có công thức H2CO3 (tương tự: OC(OH)2). Đôi khi nó còn được gọi là dung dịch cacbon dioxit trong nước, do dung dịch chứa một lượng nhỏ H2CO3. Axit cacbonic tạo thành hai loại muối là cacbonatbicacbonat. Nó là một axit yếu.

Axit_cacbonic

ChEBI 28976
Số CAS 463-79-6
InChI
đầy đủ
  • 1/CH2O3/c2-1(3)4/h(H2,2,3,4)
Điểm sôi
SMILES
đầy đủ
  • O=C(O)O

Khối lượng mol 62.03 g/mol
Công thức phân tử H2CO3
Danh pháp IUPAC Carbonic acid
Khối lượng riêng 1.0 g/cm3 (dilute soln.)
Điểm nóng chảy n/a
Ảnh Jmol-3D ảnh
Độ hòa tan trong nước Exists only in solution
Độ axit (pKa) 6.35 (pKa1), 10.329 (pKa2)
Tên khác Carbon dioxide solution; Dihydrogen carbonate; acid of air; Aerial acid; Hydroxymethanoic acid
KEGG C01353

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Axit_cacbonic http://www2.iq.usp.br/docente/gutz/Curtipot_.html http://www.wiley-vch.de/vch/journals/2002/press/20... http://chemapps.stolaf.edu/jmol/jmol.php?model=O%3... http://www.chem.usu.edu/~sbialkow/Classes/3600/Ove... http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/chem99/chem9... //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9478889 http://www.genome.ad.jp/dbget-bin/www_bget?cpd:C01... http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx... //dx.doi.org/10.1016%2F0584-8539(91)80097-3 //dx.doi.org/10.1021%2Fj100844a033