Vinh danh Albert Einstein

Để ghi nhớ công lao của Einstein, ngoài những công thức, phương trình và hiện tượng trong vật lý đều mang tên ông (như phương trình trường Einstein, vành Einstein...) còn có rất nhiều thứ khác được gán cho tên của ông như:

Hố va chạm Einstein

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Albert Einstein http://www.zbp.univie.ac.at/dokumente/einstein1.pd... //nla.gov.au/anbd.aut-an36582360 http://www.cbc.ca/news/world/belief-in-god-a-produ... http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:3037... http://www.fourmilab.ch/etexts/einstein/E_mc2/www/ http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F028814.php http://people.idsia.ch/~juergen/einstein.html http://www.uzh.ch/about/portrait/history.html http://www.bbc.com/news/science-environment-355244... http://www.beinglefthanded.com/Left-Handed-Einstei...