Airbus_A300
Airbus_A300

Airbus_A300

A300 · A310 · A320 · A330 · A340 · A350 · A380Airbus A300 là một mẫu máy bay thân rộng có tầm bay ngắn và trung bình. Được xuất xưởng năm 1972, đây là máy bay thân rộng,một tầng,2 động cơ đầu tiên trên thế giới,được chế tạo tại các công ty hàng không vũ trụ châu Âu,vốn là các cổ đông chính thành lập nên hãng Airbus. Hiện nay Airbus thuộc quyền sở hữu của EADS. A300 ngừng sản xuất vào tháng 7-2007, cùng với loại A310 nhỏ hơn. Các đơn đặt hàng A300 hiện tại sẽ được Airbus chuyển sang cung cấp A330-200F mới hơn.[1]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Airbus_A300 http://www.cbc.ca/world/story/2001/11/12/airbus011... http://www.airbus.com/en/corporate/orders_and_deli... http://www.airbus.com/en/myairbus/newsbrief/index.... http://www.airbus.com/en/presscentre/pressreleases... http://www.airbus.com/product/a300_a310_background... http://www.content.airbusworld.com/SITES/Certifica... http://www.flightglobal.com/Articles/2006/03/14/Na... http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longter... http://www.aircraft-info.net/aircraft/jet_aircraft... http://aviation-safety.net/database/record.php?id=...