.eu

.eutên miền Internet cấp cao nhất dành cho quốc gia (ccTLD) của Liên minh châu Âu, và những tổ chức và công dân thuộc các nước thành viên EU, bắt đầu hoạt động vào ngày 7 tháng 12, 2005. Những chủ sở hữu thương hiệu có thể đăng ký thông qua giai đoạn mặt trời mọc (tương tự như sự ra đời của tên miền .info), trong một nỗ lực nhằm ngăn ngừa việc mua tên miền nổi tiếng rồi bán lại. Việc đăng ký đầy đủ bắt đầu vào ngày 7 tháng 4, 2006.TLD được quản lý bởi EURid, hiệp hội bao gồm những công ty đăng ký ccTLD địa phương của Bỉ, Cộng hòa Séc, Thụy ĐiểnÝ.

.eu

Bảo trợ Cộng đồng châu Âu
Năm ra đời 2005
Dùng cho Những trang có liên quan đến Liên minh châu Âu
Tranh chấp Tương tự như UDRP
Dùng thực tế Đang tăng nhanh, phần lớn là các trang có ý định trải dài ở châu Âu hay xuyên biên giới. Tên miền quốc gia (ccTLD) và tên miền toàn cầu gTLD) vẫn còn được sử dụng
Giới hạn Người đăng ký phải ở trong EU
Cấu trúc Tên được đăng ký trực tiếp ở cấp 2
Tài liệu Commission Regulation (EC) No. 874/2004
Tình trạng Đang hoạt động
Loại TLD Tên miền quốc gia cấp cao nhất
Đăng ký EURid
Trang web www.eurid.eu