.cz

.cztên miền Internet cấp cao nhất dành cho quốc gia (ccTLD) của Cộng hòa Séc. Nó được quản lý bởi CZ.NIC. Việc đăng ký phải được thực hiện thông qua các cơ quan đăng ký được ủy quyền.Bạn có thể mua tên miền.cz từ trang web chính thức http://www.domains.czTrước khi phân chia thành hai quốc gia vào 1993, nước Tiệp Khắc cũ sử dụng tên miền .cs.