Zona (bệnh)
Zona (bệnh)

Zona (bệnh)

Bệnh zona (zôna hay zôna thần kinh) là dạng tái hoạt của virus varicella zoster, tức là bệnh nhân trước đó đã từng mắc bệnh thủy đậu (trái rạ). Thường thì bệnh nhân nhiễm thủy đậu khi còn nhỏ rồi lành bệnh nhưng virut không bị diệt mà ẩn vào trong tế bào thần kinh, Hạch thần kinh dưới dạng không hoạt động. Sau một thời gian dài, có khi hằng mấy chục năm, virut tái hoạt động thành bệnh zona. Virut sẽ lan theo đường đi của dây thần kinh rồi bộc phát ở trên da tương ứng với khu vực của dây thần kinh. Động lực khiến virut tái hoạt sau nhiều năm tiềm ẩn vẫn chưa được xác định.Triệu chứng là ban đỏ, biến chuyển thành mụn nước thành đám kiểu chùm nho với cảm giác ngứa, nóng và rát. Khoảng hai đến bốn tuần sau thì lành da nhưng cảm giác đau nóng có thể kéo dài khá lâu.Tỷ lệ người mắc bệnh zona mỗi năm là 1,2 - 3,4 ca mỗi 1.000 người. Tỷ số này tăng lên 3,9 - 11,8 đối với người trên 65 tuổi.[1]Một số người còn gọi bệnh này là giời leo, tuy nhiên tên gọi này vốn dùng để chỉ các triệu chứng viêm da dị ứng do côn trùng.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Zona (bệnh) http://www.diseasesdatabase.com/ddb29119.htm http://www.emedicine.com/derm/topic180.htm http://www.emedicine.com/emerg/topic823.htm http://www.emedicine.com/med/topic1007.htm http://www.emedicine.com/oph/topic257.htm http://www.emedicine.com/ped/topic996.htm http://www.icd9data.com/getICD9Code.ashx?icd9=053 http://patient.info/doctor/shingles-and-shingles-v... http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2... https://medlineplus.gov/ency/article/000858.htm