Zombie
Zombie

Zombie

Zombie (tiếng Haiti: zonbi; tiếng Bắc Mbundu: nzumbe), tạm dịch là thây ma hoặc xác sống, là một xác chết được hồi sinh bằng những phương pháp bí ẩn, ví dụ như bằng ma thuật.[1] Từ này thường được dùng theo nghĩa bóng để chỉ người bị thôi miên mất hết cả nhận thức và sự tự nhận thức nhưng vẫn có thể đi lại và phản ứng với các kích thích xung quanh. Từ cuối thế kỷ 19, zombie đã mang tính phổ biến đặc biệt, nhất là trong văn hóa dân gian của Bắc MỹChâu Âu. Trong điện ảnh Hollywood, zombie phần lớn là những xác chết hoặc những người tuy còn sống nhưng bị nhiễm bệnh hoặc virus mà bị biến đổi thành.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Zombie http://arstechnica.com/gaming/2012/06/weekend-arts... http://blogs.cdc.gov/publichealthmatters/2011/05/p... http://www.cdc.gov/phpr/zombies.htm //dx.doi.org/10.1016%2F0378-8741(83)90029-6 //dx.doi.org/10.1016%2FS0140-6736(97)04449-8 http://www.jstor.org/stable/541551 http://www.onthemedia.org/transcripts/2003/10/31/0... http://toolserver.org/~verisimilus/Bot/DOI_bot/doi... https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%... https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Search/...