Zoarcidae

Zoarcidae là một họ cá vây tia trong liên họ Zoarcoidei. Chúng có về ngoài na ná cá chình, với thân mình thon dài cùng vây lưng và vây hậu môn nối với vây đuôi. Tất cả loài trong họ này (chừng 300) đều là cá biển, sống tầng đáy, có khi ở nơi sâu.Dù thường được đặt trong Perciformes, trên thực tế Zoarcoidei có lẽ là một nhóm chuyên biệt hóa trong nhánh Gasterosteiformes-Scorpaeniformes của lớp Acanthopterygii.[2]Loài lớn nhất họ là Zoarces americanus, đạt chiều dài tận 1,1 mét. Hai chi nổi bật trong họ là Lycodapus và Gymnelus.

Liên quan

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Zoarcidae //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17709262 http://www.nzor.org.nz/names/a678fcdc-dc87-4ce1-b5... //dx.doi.org/10.1007%2Fs00300-009-0742-y //dx.doi.org/10.1007%2Fs00300-011-1057-3 //dx.doi.org/10.1016%2Fj.ympev.2007.07.009 //dx.doi.org/10.11646%2Fzootaxa.3780.1.7 //dx.doi.org/10.5962%2Fbhl.title.62140 http://fossilworks.org/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon... http://www.irmng.org/aphia.php?p=taxdetails&id=114... http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetail...