Zcash
Zcash

Zcash

Zcash là một đồng tiền kỹ thuật số (hay tiền điện tử) cho phép thực hiện giao dịch "trong suốt" và riêng tư. Tất cả các giao dịch Zcash đều được để công khai trong cuốn sổ cái (public blockchain), nhưng người nhận, gửi, và lượng giao dịch có thể để riêng tư.[1][2] Tên giao dịch của đồng Zcash là ZEC, tuy nhiên không thật sự đúng với tiêu chuẩn đặt tên mã tiền tệ ISO 4217. Cũng giống như Bitcoin, Zcash chỉ có giới hạn 21 triệu đồng ZEC có thể đào và lưu hành.[3]

Zcash

Mã ISO 4217 ZEC[lower-alpha 1]
Sử dụng tại Toàn cầu
Ngày ra đời 28 tháng 10, 2016; 3 năm trước