You'll_Never_Walk_Alone

You'll Never Walk Alone (Bạn không bao giờ đơn độc) là một ca khúc ban đầu được viết cho vở kịch mang tên Carousel tại sân khấu kịch Broadway vào năm 1945.[1]