Xung đột tổ chức

Xung đột tổ chức, hoặc xung đột nơi làm việc, là một trạng thái bất hòa gây ra bởi sự đối lập thực tế hoặc nhận thức về nhu cầu, giá trị và lợi ích giữa những người làm việc cùng nhau. Xung đột có nhiều hình thức trong các tổ chức. Có sự xung đột không thể tránh khỏi giữa chính quyền và quyền lực với những cá nhân và nhóm bị ảnh hưởng. Có những tranh chấp về cách phân chia doanh thu, cách thức thực hiện công việc và những người làm việc chăm chỉ và lâu dài. Có sự bất đồng về thẩm quyền giữa các cá nhân, phòng ban, và giữa các công đoànquản lý. Có những hình thức xung đột tinh vi hơn liên quan đến sự ganh đua, đố kỵ, đụng độ nhân cách, định nghĩa vai trò và đấu tranh cho quyền lực và sự ưu ái. Ngoài ra còn có xung đột trong cá nhân   - giữa nhu cầunhu cầu cạnh tranh   - mà các cá nhân trả lời theo những cách khác nhau.[1]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Xung đột tổ chức http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.c... http://working.canada.com/national/resources/atwor... http://www.seattlepi.com/business/337162_workcoach... http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/ch... http://www.toolingu.com/definition-950150-105250-p... http://www.cnr.berkeley.edu/ucce50/ag-labor/7confl... http://www.bu.edu/fsao/resources/workplace/ http://www.colorado.edu/studentaffairs/fsap/confli... http://www.fao.org/docrep/W7504E/w7504e07.htm //www.worldcat.org/oclc/118832